Easy Share

Wszystkich użytkowników systemu operacyjnego Android zapraszamy do pobierania aplikacji w sklepie Google Play

Pobierz za darmo

Easy Share

Wszystkich użytkowników systemu operacyjnego iOS zapraszamy do pobierania aplikacji w sklepie App Store

Pobierz za darmo
Listopad 13, 2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

§ 1. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (zwana dalej „Polityką”) ma na celu opisanie zasad przetwarzania (w tym pozyskiwania i przechowywania) informacji i danych (w tym danych osobowych) oraz wykorzystywania plików typu cookies (tzw. „ciasteczka”) w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.easyshare.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
2. Operatorem Serwisu jest spółka działająca pod nazwą: Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzka 75, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000698695, posiadająca kapitał zakładowy: 2.000.500,00 zł; NIP: 5242841438, REGON: 368506042 (zwana dalej „Operatorem”).
3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis, korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora w ramach Serwisu, takich jak możliwość skontaktowania się z Operatorem lub pobrania materiałów udostępnionych przez Operatora.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji i danych o Użytkownikach (w tym ich danych osobowych) i podejmowanych przez nich działaniach w Serwisie w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych (w tym m.in. adresu e-mail), a także innych informacji w udostępnionym w Serwisie formularzu,
b) poprzez zapisywanie informacji i danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera.

§ 2. Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne.
2. Celem udostępnienia i przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest nawiązanie kontaktu, w tym m.in. udzielenie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania.
3. Osobie, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w możliwym zakresie.
4. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, która przetwarza powyższe dane osobowe:
a) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, i
b) w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania lub prośbę nawiązania kontaktu.

§ 3. Wykorzystanie plików Cookies

1. Operator korzysta w ramach Serwisu z tzw. plików cookies (tzw. „ciasteczka”), zwanych dalej „Cookies”.
2. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. Cookies wykorzystywane są przez Operatora w następujących celach:
a) tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis oraz jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników Serwisu, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
b) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Jeśli użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod następującymi linkami:
a) Internet Explorer;
b) Chrome;
c) Safari;
d) Firefox;
e) Opera;
f) Android;
g) Safari (iOS);
h) Windows Phone.

8. Operator zastrzega, iż ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika Serwisu, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych działaniach użytkowników podjętych w Serwisie, podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwa stacji użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce internetowej stosowanej przez użytkownika Serwisu;
g) informacje o adresie IP.

3. Dane wskazane w ust. 2 lit. a) – g) niniejszego paragrafu nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami Serwisu przeglądającymi jego podstrony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym umiejscowiony jest Serwis.